Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012

Projekt byl prvně veřejně prezentován v rámci konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012. Příspěvek "Kartotéky Augusta Sedláčka. Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů (Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o., Eva Doležalová a Robert Šimůnek, Historický ústav AVČR)". Příspěvek přednesla OČ a prezentaci si můžete stáhnout zde.