Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka (2012-2015, MK0/DF)

Hlavním cílem je vývoj originální metodiky digitalizace, tvorby nástrojů pro agregaci, kontrolu a opravy komplexních digitálních dokumentů a tvorby prostředků pro efektivní zpřístupnění těchto dat na Internetu. Vytvořená metodika bude obecně použitelná pro zpracování historických fondů obsahujících papírové kartotéky. Vedlejším cílem je prověření této metodiky její aplikací na konkrétní prosopografickou a topografickou kartotéku ve fondu historika Augusta Sedláčka (1843-1926) uloženém v depozitáři uchazeče. Přístup k tomuto fondu je i dnes vyžadován širokou badatelskou obcí, včetně studentů a zájemců o regionální historiografii. Kartotéka je však pro většinu zájemců nevyužitelná bez odborné asistence, vyhledávání je pomalé a nespolehlivé a fond častým používáním velmi trpí. Proto je nutné jej zpřístupnit moderní formou.

Průvodce uživatele (PDF)
User Guide (PDF)