Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka

Na počátku celého projektu byl prostý zájem o záchranu unikátní kartotéky českého historika Augusta Sedláčka (1843-1926), uložené v depozitáři Historického ústavu AV ČR, a o jeho zpřístupnění širší badatelské veřejnosti. Fond patří k nejvyhledávanějším a nejnavštěvovanějším svého typu, existuje jen v originále a neexistují analogové ani digitální záložní kopie.

Kartotéka je však pro většinu zájemců nevyužitelná bez odborné asistence, vyhledávání je pomalé a nespolehlivé a fond častým používáním velmi trpí. Časem se ukázala nutnost řešit záchranu a zpracování těchto pramenů v širších souvislostech. Proto se hlavním cílem projektu stal vývoj obecné metodiky digitalizace kartoték historiků, včetně tvorby nástrojů pro agregaci, kontrolu a opravy digitálních dokumentů i pro efektivní zpřístupnění těchto dat na internetu. Sedláčkova kartotéka je pro tento projekt pokusným polem a prubířským kamenem.

Projekt (DF 12 P010VV019) je podpořen programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.