August Sedláček ve věku digitálních technologií

Kartotéky vypracované českým historikem Augustem Sedláčkem (1843-1926) jsou tvořeny genealogickými a topografickými záznamy z Čech a Moravy. Tento unikátní celek obsahuje asi 450 000 kartotéčních lístků seřazených podle rodových jmen šlechty a názvů lokalit.

Pro kompletní zpracování uvedených kartoték byla vyvinuta originální metodika a software. Základní informace z lístků jsou zpřístupňovány na stránkách www.augustsedlacek.cz.

Cílem projektu byla primárně ochrana historického fondu a vytvoření systému, který by v příjemném rozhraní umožnil odbornému i laickému uživateli aktivní vyhledávání informací, jejich třídění a vytváření vlastních datových souborů. Systém dále umožňuje propojení s již existujícími datovými soubory a databázemi, s národními autoritami, bibliografickými odkazy i mapovými podklady.

Kartotéky jsou zpřístupněny od 28. listopadu 2014. Projekt bude ukončen na konci letošního roku. Je podpořen Ministerstvem kultury České republiky v rámci programu NAKI pod názvem „Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka“ (DF 12 PO10VV019 PO10VV019).