August Sedláček ve věku digitálních technologií

Kartotéky vypracované českým historikem Augustem Sedláčkem (1843-1926) jsou tvořeny genealogickými a topografickými záznamy z Čech a Moravy. Tento unikátní celek obsahuje asi 450 000 kartotéčních lístků seřazených podle rodových jmen šlechty a názvů lokalit.
Pro kompletní zpracování uvedených kartoték byla vyvinuta originální metodika a software. Základní informace z lístků jsou zpřístupňovány na stránkách www.augustsedlacek.cz.

Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka

Na počátku celého projektu byl prostý zájem o záchranu unikátní kartotéky českého historika Augusta Sedláčka (1843-1926), uložené v depozitáři Historického ústavu AV ČR, a o jeho zpřístupnění širší badatelské veřejnosti. Fond patří k nejvyhledávanějším a nejnavštěvovanějším svého typu, existuje jen v originále a neexistují analogové ani digitální záložní kopie.

Sešity Augusta Sedláčka

V roce 2017 proběhla analýza souboru Sešitů Augusta Sedláčka a digitalizace reprezentativního vzorku. Cílem pro příští období je v následujících obdobích tento obsah zveřejnit sofistikovanými nástroje v rámci projektu Kartotéky AS.

Softwarové nástroje pro provoz virtuálního badatelského prostředí

Projekt byl realizován s využitím DL Invenio jako hlavní platformy pro dokumentografický systém. Tento volně dostupný SW je k dispozici ke stažení. V rámci projektu byl tento SW dále upraven a zároveň byly vyvíjeny dodatečné SW nástroje, které lze využít k vybudování badatelského prostředí pro zpracování prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti. Tyto SW nástroje jsou také dostupné ke stažení jako jeden z výsledků projektu.

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012

Projekt byl prvně veřejně prezentován v rámci konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012. Příspěvek "Kartotéky Augusta Sedláčka. Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů (Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o., Eva Doležalová a Robert Šimůnek, Historický ústav AVČR)". Příspěvek přednesla OČ a prezentaci si můžete stáhnout zde.

Subscribe to Kartotéky Augusta Sedláčka RSS